Zowel de Romeinen als de Arabieren hebben hier hun nog immer zichtbare sporen nagelaten. Het immense fort werd in de Xe eeuw door de Arabieren gebouwd en ze ommuurden de stad met zeven toegangspoorten.

De recentere rijkdom is vooral gebaseerd op het feit dat de middeleeuwse veroveraar van het Incarijk en stichter van Lima - Francisco Pizarro - uit Trujillo kwam. Op de Plaza Mayor staat het majestueuze paleis dat zijn familie liet bouwen en daar tegenover zijn ruiterstandbeeld.

De foto’s tonen de rijkdom aan monumenten, bevolkt door ooievaars; en een stad met een sfeer die een kruising lijkt tussen de middeleeuwen en de jaren ’70.